Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2020

nataliana
6135 4018 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
nataliana
3542 11e7 400
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viasoko soko
Sponsored post
feedback2020-admin
nataliana
Bez względu gdzie jesteś, z kim jesteś i co robisz, zawsze będę cię autentycznie i całym sercem kochać.
— Cecelia Ahern - "Love, Rosie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
nataliana
6870 0b65 400
nataliana
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
nataliana
Będziesz za nią tęsknił, gdy zdasz sobie sprawę, że nikt nie jest taki jak ona.
— "Oczami faceta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatake-care take-care
nataliana
nataliana
7722 32c1 400
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno via100suns 100suns
nataliana
8061 4da1 400
Reposted fromharridan harridan viamilostki milostki
nataliana
8040 d3fb 400
Reposted fromharridan harridan viamilostki milostki
nataliana
Mogłabym teraz umrzeć z nim w tym łóżku, w jego ramionach nawet bym się nie zorientowała, że nie żyję.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nataliana
8009 072d 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaakrew akrew

March 09 2020

nataliana
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris
nataliana
9643 b033 400
Reposted fromnoone97 noone97 viasoko soko
nataliana
Człowiek potrzebuje, żeby zawsze jakieś drzwi były dla niego otwarte. I ramiona. Żeby się na amen nie zamknął w sobie.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
nataliana
Życzę Ci,abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę,z którą pragniesz być.Osobę na widok,której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę,o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamilostki milostki
nataliana
Wzięłam duży łyk wina, a potem drugi drinka. Nie chciałam pić dużo, ale zamierzałam się upić. Chciałam, żeby moje ciało poczuło się tak samo fatalnie, jak umysł.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viamilostki milostki
nataliana
nataliana
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
nataliana
Reposted fromFlau Flau viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...