Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

nataliana
3623 e89c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBalladyna Balladyna
nataliana
3621 6a67 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBalladyna Balladyna
nataliana
5356 33fa 400
Reposted fromZircon Zircon viasoko soko
nataliana
9630 418b 400
nataliana
2192 c90c 400
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoko soko
nataliana
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viayouaresonaive youaresonaive
nataliana
fajnie jest mieć kogoś, komu mówi się dobranoc. 
nataliana
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viatake-care take-care
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
nataliana
7142 8373 400
Reposted fromswojszlak swojszlak viarudaizia rudaizia
nataliana
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viarudaizia rudaizia
nataliana
0686 ce0b 400
Reposted frommarionettes marionettes viarudaizia rudaizia
nataliana
4839 5f2f 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viampakompabiempata mpakompabiempata
nataliana
6549 ce5a 400
Reposted fromtfu tfu viampakompabiempata mpakompabiempata
nataliana
9432 141c 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viaspontaneous spontaneous
nataliana
5302 a7f1 400
Reposted fromnoone97 noone97 vianawrocka nawrocka
1055 59f3 400
nataliana
0074 0dc3 400
nataliana
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl