Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

nataliana
7375 718e 400
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaBalladyna Balladyna
nataliana
2753 cfa2 400
Reposted fromszerszer szerszer viaBalladyna Balladyna
nataliana
9237 0d75 400
Reposted frombrumous brumous viaBalladyna Balladyna
nataliana
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt vialiliowadusza liliowadusza
nataliana
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
9413 cf6b 400
nataliana

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
nataliana

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viaBalladyna Balladyna

October 28 2018

nataliana
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialiliowadusza liliowadusza
nataliana
3661 4350 400
Reposted frommagdenvja magdenvja viayouaresonaive youaresonaive
nataliana
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
nataliana
I mogłabym wsiąść teraz w jakikolwiek pociąg, nałożyć słuchawki na uszy, zamknąć oczy i wyjechać na drugi koniec Polski.
Reposted fromthesmajl thesmajl vialiliowadusza liliowadusza
nataliana
9340 e1a8 400
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla via4777727772 4777727772
nataliana
Mam w sobie tyle Ciebie. 
— Daniel Glattauer
Reposted fromlovvie lovvie viasoko soko
nataliana
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
nataliana
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
nataliana
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viawszystkodupa wszystkodupa
nataliana
0575 353c 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaalexandrious alexandrious
nataliana
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl