Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

nataliana
Kobieta nigdy się nie zaleca, jedynie wyraża zgodę. W przeciwnym wypadku samiec daje nogę. Ona musi sprawić, by miał wrażenie, że pomysł wyszedł od niego, że to on panuje nad sytuacją. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
nataliana
potrzebuję wyjechać gdzieś gdzie jest powietrze którym można oddychać
Reposted fromcocaineblues cocaineblues viagdybam gdybam
nataliana
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viagdybam gdybam
nataliana
7516 850c 400
A może leżę i umieram i tak tylko piszę? A może leżę i umieram bo chcę Cię usłyszeć?
— Quebonafide 
nataliana
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
nataliana
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."

July 02 2017

nataliana
Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci. 
— Emil Cioran
Reposted frompesy pesy viathefirstdrop thefirstdrop
nataliana
Reposted fromdobby dobby viarudaizia rudaizia
nataliana
nataliana

#1 miłość

Czujesz ucisk w żołądku, ale jednocześnie jest ci lekko. Policzki bolą od ciągłego uśmiechania się i ludzie myślą, że ci odbiło.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nataliana
7980 0e2f 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
nataliana

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

nataliana
1156 51b2 400
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaNoCinderella NoCinderella
nataliana
0314 3ad5 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
Zanim się poddasz - spróbuj.
— (via xwitchell)
nataliana

June 22 2017

3152 b2dd 400
nataliana
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapareidolie pareidolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl