Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

nataliana
4939 f499 400
nataliana

November 26 2017

nataliana
0678 b733 400
nataliana
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapikkumyy pikkumyy
nataliana
6930 981c 400
Reposted fromMatalisman Matalisman viapikkumyy pikkumyy
nataliana
8504 ccb3 400
what
Reposted fromjstrbl jstrbl viapikkumyy pikkumyy

November 25 2017

nataliana
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viadepresja depresja
nataliana
nataliana
nataliana
nataliana
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viamyu myu
nataliana
nataliana
Nieświadome kuszenie jest najbardziej kuszące.
Reposted fromdivi divi viaSecret-Obsession Secret-Obsession
nataliana
Reposted fromFlau Flau vialadies-warriors ladies-warriors
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
nataliana
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
nataliana
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl