Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

nataliana
6121 7007 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viamemyself memyself
nataliana
0175 7c90 400
Reposted fromyannim yannim vialadies-warriors ladies-warriors
6464 041e 400
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viaaanetaxx aanetaxx
nataliana
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaaanetaxx aanetaxx

May 10 2017

nataliana
Chcę mężczyzny, co
Wywróci mój świat i
Porwie nagle
— Bądź duży
Reposted fromkatalama katalama viapikkumyy pikkumyy
nataliana
3250 2539 400
Reposted fromoblivions oblivions viachouette chouette
nataliana
8228 3986
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viawszystkodupa wszystkodupa
nataliana
6115 d456 400
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
nataliana
1498 387d 400
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viauaremyheaven uaremyheaven
nataliana
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
nataliana
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin vianihuhu nihuhu
nataliana
4066 bd82 400
Reposted fromTakingControl TakingControl vianihuhu nihuhu
nataliana
Wyrosłem już z tego by Twe serce niszczyć. 
— bo masz być tu non stop
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
nataliana
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarebelle rebelle
nataliana
nataliana
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
Reposted fromoiv13 oiv13 vialaurensyikes laurensyikes
nataliana
Zakochujemy się w wyobrażeniach.
— s.a - przemyślenia
nataliana
6135 6890 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaeruannalle eruannalle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl