Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2018

nataliana
Pewnego dnia być może pocałujesz mężczyznę, bez którego nie będziesz mogła oddychać i odkryjesz, że oddychanie jest przereklamowane.
— Karen Marie Moning - "Krwawe szaleństwo"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
nataliana
4397 b82c 400
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

February 09 2018

nataliana
Reposted fromweightless weightless viawszystkodupa wszystkodupa
nataliana
6142 2640 400
Reposted frompotatolovero potatolovero viafriese friese
nataliana
nataliana
5447 ffc0 400
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa

February 02 2018

4713 9501 400

February 01 2018

nataliana
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
0281 c344 400
Reposted frompussyporn pussyporn
0081 4e77 400
Reposted frompussyporn pussyporn

January 30 2018

nataliana
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— jestem zmęczona
Reposted frompassionative passionative viasoko soko
nataliana
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
nataliana
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
nataliana
6888 07ae 400
nataliana
4590 f007 400
nataliana

Zrobiłbym dla niej absolutnie wszystko. Zraniłbym każdego, kto doprowadziłby ją jeszcze raz do takiego płaczu. Spaliłbym dla niej całe miasta. 

— T.M. Frazier - "King"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafearoflove fearoflove
nataliana
7872 ae7c 400
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viatake-care take-care
nataliana
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viatake-care take-care

January 25 2018

nataliana
8858 eb16 400
Reposted fromdelain delain viamefir mefir
nataliana
Eminem - River (ft. Ed Sheeran)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl