Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2018

nataliana
Ona zawsze jest sobą, wbrew pozorom jest silna wewnętrznie.
Zawsze zachowuje zimną krew ale prawda jest taka, że przez jej głęboką wrażliwość, wszystko zbyt mocno przeżywa. Na bliskich zależy jej bardziej niż ktokolwiek jest w stanie sobie wyobrazić. Nigdy się przed nikim nie odkrywa. Swoje uczucia i myśli skrywa skrzętnie, nie lubi pokazywać każdemu całą siebie. Tylko nieliczni wiedzą jaka jest naprawdę.
Ona, jest w stanie ukryć swój ból w tak doskonały sposób, że nikt się nie domyśli, co przeżywa.... Ale nie jest w stanie ukryć gniewu, zwłaszcza jeśli ktoś zaatakuje jej bliskich, lub nadużyje jej zaufanie . Staje się wtedy zimna, nie okazując emocji potrafi być bezwzględna, nawet jeśli będzie ją to wewnętrznie bolało. Ona nie lubi płynąć z prądem, lubi wokół siebie czystość, więc każdy napotkany śmieć wyrzuca do kosza. Uwielbia oddychać czystym powietrzem. Jest kobietą tajemniczą, błyskotliwą, pełną zagadek. Z natury woli bardziej obserwować, niż ciągle mówić. Tylko jeśli komuś w pełni zaufa, staje się otwarta. W innym przypadku trzyma dystans, który defakto pomaga jej w życiu. Nie ulega złudzeniom i fantazjom. Kocha ludzi, ale tylko tych prawdziwych. Tych szczerych ponad wszystko, a reszta jest u niej na drugim planie.
— s.f
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatake-care take-care
nataliana
0548 d245 400
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaBalladyna Balladyna
nataliana
7594 91bc 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaBalladyna Balladyna
nataliana
3773 91a8 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaBalladyna Balladyna
4156 5112
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via4777727772 4777727772
9718 e711 400
Reposted fromsunlight sunlight via4777727772 4777727772
nataliana
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza

June 12 2018

nataliana
6508 e96c 400
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
nataliana
nataliana
nataliana
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— Piotr C. - "Pokolenie Ikea"
Reposted frompanikea panikea via4777727772 4777727772
nataliana
4175 d7fc 400
Reposted fromIzzy721 Izzy721 via4777727772 4777727772
nataliana
Gdy jest tak naprawdę źle- zostajesz sam. Tylko Ty i twoje problemy i ludzie, którzy odpuszczają po twoim pierwszym "nie ważne". Całkiem tłoczno jak na samotność. 
Reposted fromCannonball Cannonball via4777727772 4777727772
nataliana
Nie mów mi: "będzie dobrze", kiedy ja wiem, że nie będzie. Jak ja nie lubię, kiedy jestem w rozsypce, mój świat się rozpierdziela na drobne kawałeczki, a ktoś wyskakuje, że będzie dobrze. Fakt, kiedyś na pewno będzie, ale nie teraz. Teraz to ja mam ochotę poużalać się nad sobą, poprzeklinać, mam ochotę rzucić talerzem o ścianę. I krzyczeć, że mi źle. I pozwól mi na to, nie wyskakuj z farmazonami, że za chwilę mi ulży. Bo nie ulży. Bo potrzebuję czasu, bo muszę się wybeczeć, wyżalić, muszę w sobie przerobić ból. A potem się podniosę. (...) Bo jak to mówią, są takie dni, że kurwa mać to za mało.
— Gabriela Gargaś - "Minione chwile"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
nataliana
nataliana

Był jedynym mężczyzną, przy którym poczułam się naprawdę bezpiecznie. Nie musiałam niczego udawać, przesadnie się starać, uważać, aby go czymś nie urazić. Mogłam być swobodna. On także był szczery, nawet jeśli sobie dogryzaliśmy, obojgu nam sprawiało to przyjemność. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek jeszcze uda mi się poznać tak fantastycznego faceta. Choć może nie do końca miałam rację z tą jego fantastycznością. Potrafił być dupkiem i sama właśnie dobitnie się o tymprzekonywałam. On jednak, mimo wszystkich swoich wad, idealnie do mnie pasował.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
nataliana
9340 e1a8 400
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla via4777727772 4777727772
nataliana
5642 cea0 400
Reposted fromunr-eal unr-eal viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
nataliana
1782 7793 400
nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl