Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2018

nataliana
Nie mogliśmy znieść być od siebie daleko
Im bliżej, tym lepiej.
— było nam.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viasoko soko
nataliana
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoko soko
nataliana
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasoko soko
nataliana
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— kamyczka
Reposted frommysoul mysoul viaanorexianervosa anorexianervosa
nataliana
8621 d76a 400
Reposted fromnutt nutt viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
nataliana
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaimpressive impressive
nataliana
5615 ed0a 400
Reposted fromGIFer GIFer viaimpressive impressive
nataliana
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaimpressive impressive
nataliana
nataliana
Każdy dzień jest dobry, żeby zabrać ją na randkę i wywołać uśmiech na jej twarzy. Staraj się, zdobywaj każdego dnia – niezależnie od tego jak dawno jest Twoja.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiewidkaa niewidkaa
nataliana
6400 cf5f 400
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa

April 07 2018

nataliana
Najgorsze co kobieta może zrobić, to uwiesić się męskiej nogawy i trwać, uczepiona tego kawałka szmaty, czekając na cud. 
Cudów nie ma, są tylko w bajkach o książętach i pięknych księżniczkach. 
A nam dużo do nich brakuje.
— Gabriela Gargaś - "Jutra może nie być"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakomplikacja komplikacja
nataliana
2014 9de5 400
Reposted fromzakropkowani zakropkowani viakomplikacja komplikacja
nataliana
1896 6163
5718 381e
nataliana

February 27 2018

nataliana
Pewnego dnia być może pocałujesz mężczyznę, bez którego nie będziesz mogła oddychać i odkryjesz, że oddychanie jest przereklamowane.
— Karen Marie Moning - "Krwawe szaleństwo"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
nataliana
4397 b82c 400
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.

February 09 2018

nataliana
Reposted fromweightless weightless viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl