Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

nataliana
Proszę, dowiedz się. Czemu jest mi tutaj aż tak źle.
Reposted fromchouette chouette
nataliana
2118 9a06 400
Reposted fromdziewcze dziewcze viadiedrunk diedrunk
nataliana
1679 eeb1 400
Reposted fromnatchnienie natchnienie viaExplorers Explorers
nataliana
Zdążyłam się już przekonać, że pękające serce nie jest jedynie wymysłem poetów.
— Intruz.
Reposted fromhope hope viaExplorers Explorers
nataliana
Nie ma ryby bez ości i człowieka bez wad.
— przysłowie norweskie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
nataliana
Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że Cię znam.
— Artur Rojek- Syreny
Reposted fromolakocie olakocie viaExplorers Explorers
0140 a71a 400
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaExplorers Explorers
Myślę, że jakaś część mnie zawsze będzie na Ciebie czekać.
— (via atropinum)
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaExplorers Explorers
nataliana
Nic nie boli mnie tak, jak brak Twojego dotyku. Nic tak do mnie nie krzyczy jak Twoje milczenie. Nic tak nie kłuje mnie w oczy, jak Twoja nieobecność.
Reposted frompensieve pensieve viaJulaHeart JulaHeart
nataliana
Najgorzej gdy ktoś, kogo kochasz trafia w samo epicentrum twojego bólu.  Gdy pogodziłaś się już z tyloma rzeczami, a ktoś po prostu rozrywa twoje szwy.  Niechcący.  Gdy jednym gestem, słowem staje się taki jak wszyscy.  Tylko jakoś boli o wiele bardziej.
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
nataliana
5291 a6d2 400
nataliana
1085 53ee 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viaBulldozed Bulldozed

March 10 2017

nataliana
Wiesz, chciałbym Ci powiedzieć, ale nie mam którędy.
— świetlicki
Reposted fromjustblog justblog viadiedrunk diedrunk
nataliana
Ciągle jestem sama a czas ucieka...
nataliana
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
nataliana
jedyne co mam to mam dość
— 7:27
Reposted frommslexi mslexi viaExplorers Explorers
nataliana
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viadepresja depresja
nataliana
9221 46c1 400
Reposted fromBalladyna Balladyna viadepresja depresja
nataliana
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl