Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

3152 b2dd 400
nataliana
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapareidolie pareidolie
nataliana
6157 6769 400
Reposted fromtfu tfu viainyou inyou
nataliana
1509 cfd6 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainyou inyou

June 21 2017

nataliana
8517 32e6 400
Reposted fromliliowadusza liliowadusza

June 11 2017

nataliana
Miłość nigdy nie jest zła. I tak jak powiedziałaś, nie jest wyborem. Ona po prostu się wydarza, a my jesteśmy wobec niej bezradni. 
— Jessica Khoury
Reposted fromiloveyou iloveyou via100suns 100suns
0257 acbe 400
Reposted fromtosiaa tosiaa via100suns 100suns
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
nataliana
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf via100suns 100suns
nataliana
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa via100suns 100suns
nataliana
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
nataliana
8060 7d84 400
Reposted fromdelain delain via100suns 100suns
nataliana
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool via100suns 100suns
nataliana
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via100suns 100suns
nataliana
Reposted fromkrzysk krzysk via100suns 100suns
nataliana
0046 0058 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes via100suns 100suns
nataliana
"Najlepsza miłość to ta, która budzi duszę, pcha nas ku lepszemu, rozpala w sercach ogień, a w duszy sieje spokój.
— PAMIĘTNIK (2004)
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa via100suns 100suns
nataliana
Nie wiem dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam Cię za rękę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl